Avís legal, termes i condicions

AVÍS LEGAL

Aquest Portal (Website) ha estat creat per LA LLUNA 1992, S.L., C.I.F. B66606591, Can Jordana s/n, 08612 Montmajor (Barcelona), amb caràcter informatiu i per a l’ús dels seus clients, proveïdors i tercers interessats.

LA LLUNA 1992, S.L., es reserva el dret a modificar les condicions per adaptar-les a la pràctica o quan sigui necessari per imperatiu legal.
L’accés lliure i voluntari a aquest Portal (Website) implica el coneixement i acceptació dels termes i condicions que s’exposen a continuació.
L' utilització de certs serveis oferts a través del Portal (Website) es troba sotmesa a condicions particulars pròpies (en endavant, les "Condicions Particulars") que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen el present Avís Legal. En aquests casos, l’Usuari també ha de tenir presents les corresponents Condicions Particulars.

Termes i Condicions

 • Els continguts, activitats comercials, productes i serveis inclosos en aquest Portal (Website) no estan concebuts, ni dirigits a aquelles persones que resideixin en jurisdiccions on els seus continguts no es trobin autoritzats.
 • L’accés a aquest Portal (Website) és responsabilitat exclusiva dels usuaris.
 • L’accés a aquest Portal (Website) no suposa establir cap tipus de relació de caràcter comercial amb LA LLUNA 1992, S.L.
 • L’accés i navegació en aquest Portal (Website) suposa acceptar i conèixer les advertències legals, condicions i termes d’ús continguts en ella.
 • Ús dels Serveis oferts al Portal (Website) de conformitat amb la Política Anti-Spamming de LA LLUNA 1992, S.L.
 • L’Usuari s’obliga a abstenir-se de:
 • 1º.- Recaptar dades amb finalitat publicitària i/o remetre publicitat de qualssevol tipus i comunicacions amb finalitats de venda o altres de naturalesa comercial sense que intervingui una sol·licitud prèvia o consentiment exprés;
  2º.- Remetre qualssevol altres missatges no sol·licitats o no consentits prèviament a una pluralitat de persones;
  3º.- Enviar cadenes de missatges electrònics no sol·licitats o no consentits prèviament;
  4º.- Utilitzar llistes de distribució a les que pugui accedir a través dels serveis per a la realització de les activitats assenyalades als apartats 1er a 3r anteriors;
  5º.- Posar a disposició de tercers, amb qualsevol finalitat, dades recaptats a partir de llistes de distribució.
  Els Usuaris o tercers perjudicats per la recepció de missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones podran comunicar-ho aLA LLUNA 1992, S.L. remetent un missatge a la següent direcció de correu electrònic: info@lalluna.com.

Vigència i Modificació:
  

 • La informació que apareix en aquest Portal (Website) és la vigent en la data de la seva última actualització. LA LLUNA 1992, S.L. es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació d’aquest Portal (Website), podent limitar o no permetre l’accés a aquest Portal (Website). En particular, LA LLUNA 1992, S.L. no es fa responsable de l’actualitat de les informacions sobre existències, referències,  preus, etc.
 • No es podrà alterar, canviar, modificar, o adaptar aquest Portal (Website). No obstant, LA LLUNA 1992, S.L. es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment, els canvis i modificacions que cregui convenients, podent fer ús de tal facultat en qualsevol moment i sense avís previ.
 • LA LLUNA 1992, S.L. es reserva la facultat de modificar unilateralment les condicions i termes d’ús d’aquest Portal (Website). Qualsevol modificació dels mateixos s’anunciarà convenientment. L’entrada en vigor de les modificacions de les condicions d’ús es produirà des del moment de la seva publicació en aquest Portal (Website).

 

Continguts:

 • LA LLUNA 1992, S.L. procura evitar qualsevol error en els continguts que poguessin aparèixer en aquest Portal (Website). LA LLUNA 1992, S.L. no garanteix, ni es responsabilitza de les conseqüències que poguessin derivar-se dels errors en els continguts proporcionats per tercers que poguessin aparèixer en aquest Portal (Website).
 • LA LLUNA 1992, S.L., no assumeix cap responsabilitat per les discrepàncies que poguéssin existir entre els documents impresos i la versió electrònica publicada en aquest Portal (Website). En cas de discrepància entre la versió impresa i la publicada al Portal (Website), prevaldrà la versió impresa.
 • LA LLUNA 1992, S.L. no es responsabilitza de cap manera d’aquells continguts, activitats comercials, productes i serveis inclosos que poguessin visualitzar-se mitjançant enllaços electrònics (links), directa o indirectament, a través d’aquest Portal (Website). La presència de links al Portal (Website) de LA LLUNA 1992, S.L., tret de manifestació expressa al contrari, té una finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos. Aquests enllaços no representen cap tipus de relació entre LA LLUNA 1992, S.L. i els particulars o empreses titulars dels portals o websites als que es pugui accedir mitjançant aquests enllaços. LA LLUNA 1992, S.L. es reserva el dret de retirar de forma unilateral i en qualsevol moment els links que apareixen al seu Portal (Website).
 • LA LLUNA 1992, S.L. no assumeix responsabilitat pel contingut de qualsevol fòrum o debat al ciberespai (xat), butlletins o qualsevol tipus de transmissions, que estiguin vinculades a aquest Portal (Website) i cooperarà, si és requerida per ordre judicial o per les autoritats pertinents, en la identificació de les persones responsables d’aquells continguts que violin la llei.
 • LA LLUNA 1992, S.L., exclou tota responsabilitat que pugui derivar-se de la transmissió d’informació entre usuaris. La responsabilitat de les manifestacions difoses en aquest Portal (Website) és exclusiva dels que les realitzen. Queda prohibida qualsevol tipus de transmissió de dades que els usuaris puguin realitzar a aquest o mitjançant aquest Portal (Website) o altres accessos controlats per LA LLUNA 1992, S.L. que infringeixin els drets de propietat de tercers, i el contingut del qual sigui amenaçador, difamatori, obscè, pornogràfic, o la transmissió de qualsevol altre material que constitueixi o inciti una conducta que pugui ser considerada penalment il·lícita.
 • LA LLUNA 1992, S.L.  es reserva el dret a impedir o prohibir l’accés a qualsevol usuari d’Internet que introdueixi en aquest Portal (Website) qualsevol contingut contrari a les normes legals o immoral, reservant-se el dret d’exercir les mesures legals que estimi oportunes per evitar aquest tipus de conductes. 

 

Condicions de navegació, accés i seguretat:

 • L’accés i navegació en aquest Portal (Website) suposa acceptar i conèixer les advertències legals, condicions i termes d’ús contingudes en ella. LA LLUNA 1992, S.L. realitza els màxims esforços per a què la navegació es realitzi en les millors condicions i evitar els perjudicis de qualsevol tipus que poguessin ocasionar-se durant la mateixa.
 • Aquest Portal (Website) ha estat dissenyat per suportar els navegadors ***  (Mozilla i Internet Explorer). LA LLUNA 1992, S.L. no es fa responsable dels perjudicis, de qualsevol índole, que poguessin ocasionar-se als usuaris per la utilització d’altres navegadors o versions diferents dels navegadors per als que ha estat dissenyat el Portal (Website).
 • LA LLUNA 1992, S.L. no es responsabilitza ni garanteix que l’accés a aquest Portal (Website) sigui ininterromput o que estigui lliure d’error. Tampoc es responsabilitza o garanteix que el contingut o software al que pugui accedir-se a través d’aquest Portal (Website), estigui lliure d’error o causi un dany. En cap cas LA LLUNA 1992, S.L. serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixi per l’accés i l’ús de la pàgina web, incloent però no limitant-se, als ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus. LA LLUNA 1992, S.L. no es fa responsable dels danys que poguessin ocasionar-se als usuaris per un ús inadequat d’aquest Portal (Website). En particular, no es fa responsable de cap manera de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que poguessin ocórrer en operacions de naturalesa transaccional.
 • Els serveis oferts en aquest Portal (Website) només poden ser utilitzats correctament si es compleixen les especificacions tècniques per les que ha estat dissenyat.
 • LA LLUNA 1992, S.L. no garanteix la privadesa i seguretat de la utilització del Portal (Website) i dels serveis i, en particular, no garanteix que tercers no autoritzats no puguin tenir coneixement de la classe, condicions, característiques i circumstàncies de l’ús que els Usuaris fan del Portal (Website) i dels serveis. Per això, LA LLUNA 1992, S.L. no es responsabilitza de qualsevol dany o perjudici de tota naturalesa que tingui el seu origen en el coneixement adquirit per tercers no autoritzats sobre la classe, condicions, característiques i/o circumstàncies de l’ús que els usuaris fan del Portal (Website) i dels serveis que presta.

 

Propietat Intel·lectual i Industrial:
  

 • Aquest Portal (Website) i els continguts que alberga es trobem protegits per les lleis de Propietat Intel·lectual. No podran ser objecte d’explotació, reproducció, distribució, modificació, comunicació pública, cessió o transformació. L’accés a aquest Portal (Website) no atorga als usuaris cap dret, ni cap titularitat sobre els drets de propietat intel·lectual dels continguts que alberga aquest Portal (Website) més enllà del que és estrictament necessari per l’ús correcte del Portal (Website) i dels Serveis.                                                                              
 • El contingut d’aquest Portal (Website) pot ser descarregat al terminal de l’usuari (download), sempre que sigui pel seu ús privat i sense cap finalitat comercial; per tant no podrà explotar, reproduir, distribuir, modificar, comunicar públicament, cedir, transformar o usar el contingut d’aquest Portal (Website) amb finalitats públiques o comercials.
 • LA LLUNA 1992, S.L. no transfereix als usuaris la propietat del seu software. L’usuari és el propietari del suport en el qual el software és gravat. LA LLUNA 1992, S.L. reté tots els drets de propietat industrial i intel·lectual incloent-hi el software. Si l’usuari transfereix software d’aquest Portal (Website) al seu terminal, no podrà disseccionar-lo pel seu estudi, o descompilar-lo, traduir la versió del codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.
 • El nom comercial, les marques, logos, productes, dibuixos, dissenys, models i serveis que conté aquest Portal (Website) es troben protegits per la llei.
 • LA LLUNA 1992, S.L. es reserva la possibilitat d’exercir les accions judicials que corresponguin contra els usuaris que violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual i industrial.

 

Protecció de Dades:

 • La visita a aquest Portal (Website) no suposa que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre ell mateix. En el cas que l’usuari proporcioni alguna informació de caràcter personal, les dades recollides en aquest Portal (Website) seran utilitzades amb la finalitat, en la forma i amb les limitacions i drets que recull la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Les dades facilitades pels usuaris seran incorporades als fitxers de caràcter personal dels que és responsable LA LLUNA 1992, S.L., on seran conservades per LA LLUNA 1992, S.L. de forma confidencial.
 • Els usuaris que facilitin dades de caràcter personal, consenten inequívocament la incorporació de les seves dades als fitxers, que continguin dades de caràcter personal, dels que sigui responsable LA LLUNA 1992, S.L., així com el tractament informatitzat o no dels mateixos amb la finalitat de què puguin ser utilitzats per LA LLUNA 1992, S.L., amb una finalitat comercial, de personalització, operativa i estadística i activitats pròpies del seu objecte social, autoritzant expressament a LA LLUNA 1992, S.L. per l’extracció, emmagatzematge de dades i estudis de màrqueting a l’objecte d’adequar les seves ofertes al perfil particular. LA LLUNA 1992, S.L. podrà conservar les seves dades un cop finalitzada tota la relació amb l’usuari per complir obligacions legals.
 • LA LLUNA 1992, S.L. procedirà a la cancel·lació de les dades recollides quan deixin de ser necessàries o pertinents per la finalitat per la que haguessin estat recaptats o registrats.
 • En el cas que les dades recollides s’utilitzessin per una finalitat diferent per la que haguessin estat recaptats o recollits es requerirà el consentiment previ dels interessats.
 • LA LLUNA 1992, S.L. ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades, així com per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.
 • Els usuaris les dades del qual siguin objecte de tractament podran exercir gratuïtament els drets d’oposició, accés i informació, rectificació, cancel·lació de les seves dades i revocació de la seva autorització sense efectes retroactius en els termes especificats en la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, conforme al procediment legalment establert. Aquests drets podran ser exercitats dirigint comunicació per escrit a LA LLUNA 1992, S.L., Can Jordana s/n, 08612 Montmajor (Barcelona).
 • En el moment de procedir a la recollida de les dades s’indicarà el caràcter voluntari o obligatori de les dades objecte de recollida. La negativa a proporcionar les dades qualificades obligatòries suposarà la no prestació o la impossibilitat d’accedir al servei per als que eren sol·licitats. Així mateix, podran facilitar-se dades de manera voluntària amb l’objectiu que puguin perfeccionar-se les relacions que es pretengui establir.
 • L’accés a aquest Portal (Website) pot implicar la utilització de cookies. Aquells usuaris que no desitgin rebre cookies o vulguin ser informats de la seva fixació poden configurar el seu navegador a tal efecte.

 

Jurisdicció i legislació aplicable:

 • Els termes i condicions que regeix aquest Portal (Website) i totes les relacions que poguessin derivar-se es troben salvaguardats per la legislació espanyola.
 • Qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l’accés o la utilització d’aquest Portal (Website) es sotmet a l’exclusiva jurisdicció dels Tribunals de Barcelona (Espanya).

(c) LA LLUNA 1992, S.L. Tots els drets reservats.

Menu

Settings