Condicions generals

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ PER A PROFESSIONALS

Informació prèvia a l'procés contractual

La present pàgina web www.lalluna.com és propietat de LA LLUNA 1992 SL amb CIF B66606591 i adreça fiscal a CAN JORDANA S / N 08612, MONTMAJOR (BARCELONA).

Les condicions generals de contractació regulen la relació de venda a distància entre LA LLUNA 1992 SL i l'usuari o client, d'acord amb les estipulacions legals, especialment, la Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre condicions generals de contractació, la Llei 7/1996, de 15 de gener d'Ordenació de l'Comerç Minorista, a la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic ia la normativa aplicable i vigent en matèria de protecció de dades.

LA LLUNA 1992 SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en les condicions generals. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus llocs web, per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. No obstant això, LA LLUNA 1992 SL es reserva el dret d'aplicar, en determinats casos, unes condicions particulars de Contractació amb preferència a les presents Condicions Generals quan ho consideri oportú, anunciant en temps i forma oportuns.

L'objecte de la pàgina web és venda d'articles de fusta i decoració.

La durada de l'contracte quedarà vinculada al lliurament del producte adquirit.

Així mateix, vostè pot subscriure a el butlletí informatiu per rebre ofertes dels referits productes o informació general que pugui ser del seu interès.

Com a professional declara expressament conèixer, entendre i acceptar les condicions d'ús i aquestes condicions generals de contractació. De la mateixa manera, declara ser major d'edat i tenir la capacitat jurídica i d'obrar necessàries per a l'accés als llocs web de LA LLUNA 1992 SL i la contractació per mitjà dels mateixos.

Per adquirir els nostres productes, vostè pot dirigir-se a l'apartat corresponent de la nostra botiga online.

És requisit imprescindible que es registri com a usuari de la web per realitzar la compra en línia. Podeu accedir a l'apartat corresponent per al registre en la pròpia web. Un cop es registri de manera correcta, podrà accedir a el servei de compra en línia i visualitzar els preus dels productes.

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, LA LLUNA 1992 SL informa als usuaris que les dades personals recollides durant el procés de registre i posterior compra, seran incorporades a sistema de tractament titularitat de LA LLUNA 1992 SL, amb la finalitat de tramitar aquestes accions per part de l'professional i gestionar actuacions posteriors derivades de les mateixes. D'acord amb els drets que li confereix l'la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició a el tractament de les seves dades de caràcter personal així com de l'consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o a l'correu electrònic lalluna@lalluna.com.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-los a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

Durant el procés de compra s'haurà d'identificar amb el nom d'usuari i la contrasenya proporcionats. Aquestes dades no seran públics. Vostè es fa responsable de tractar confidencial i responsablement la identitat i contrasenya obtingudes en el registre com a client, no podent cedir-les a un altre. Pot modificar la informació registrada en qualsevol moment, en la seva àrea de client. En aquest mateix apartat vostè tindrà accés a un històric de les seves comandes, estigui només és un apartat de consulta però es permet la seva gestió, podent l'usuari eliminar aquells registres que consideri no cal visualitzar.

Finalitzat el procés de compra el client rebrà una confirmació de la mateixa per correu electrònic. És imprescindible que durant el procés de compra l'usuari indiqui un correu electrònic vàlid. Si en 24 hores des de la finalització de la comanda no rep la confirmació, poseu-vos en contacte amb LA LLUNA 1992 SL al telèfon d'atenció a client o mitjançant el correu electrònic lalluna@lalluna.com.

Tots els continguts de la web estan en Espanyol, Català, Anglès, Italià i Francès.

El client, a l'rebre el producte a la direcció de lliurament facilitada, rebrà una factura o còpia de la comanda.

Oferta i vigència

En cas d'un producte en oferta, sempre s'indicarà al costat dels seus característiques essencials, el preu d'oferta i la validesa de la mateixa.

En compliment de la normativa vigent LA LLUNA 1992 SL ofereix informació sobre tots els articles en venda, les seves característiques i preus. No obstant això, LA LLUNA 1992 SL es reserva el dret a retirar, reposar o canviar els productes que s'ofereixen a través de la seva pàgina web, mitjançant el simple canvi en el contingut de la mateixa. D'aquesta manera, els productes oferts en cada moment per la web es regiran per les condicions generals de contractació vigents en cada cas. Així mateix, l'empresa tindrà la facultat de deixar d'oferir, sense previ avís i en qualsevol moment, l'accés als productes esmentats.

Característiques essencials dels productes

Els productes oferts a la nostra botiga en línia, incorporen una fotografia i les característiques essencials de la mateixa, aquesta és la informació obtinguda de l'propi fabricant. El color del producte, observable en la fotografia no és vinculant. A les característiques s'identifica el mateix.

Garanties

LLUNA 1992 SL respon de les faltes de conformitat de tots els productes oferts a la pàgina web durant el termini de dos anys des del lliurament. LLUNA 1992 SL disposa d'un servei de postvenda. El client podrà dirigir-se a l'establiment d'LLUNA 1992 SL, a el servei de postvenda, per correu electrònic a $ mail o als punts establerts pel mateix proveïdor. En cas de dubte es pot adreçar a el telèfon d'atenció a client 938.246.131 o mitjançant el correu electrònic lalluna@lalluna.com.

Preus

Tots els productes indiquen el preu de venda en euros i inclouen l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

Si fos aplicable qualsevol altre impost, així s'indicaria (IGIC o IPSI).

Despeses de lliurament i transport

LA LLUNA 1992 SL realitza enviaments a Península, Illes Balears, Illes Canàries i Europa. LA LLUNA 1992 SL cobra una quantitat d'entre 4,95 Euros en concepte de despeses d'enviament a Península, 6 Euros a Illes Balears, 12 euros a Illes Canàries, Ceuta, Melilla i resta d'Europa.

Quan l'import de la comanda sigui superior a 50 Euros i es tracti d'un enviament a Península no hauran costos, i per tant l'enviament serà gratuït.

Formes de pagament

El client podrà abonar l'import de la seva comanda optant per qualsevol de les següents formes. Durant el procés de compra ha d'indicar la seva elecció:

- Targeta de crèdit VISA o MASTERCARD

Totes les operacions que impliquen la transmissió de dades personals o bancàries es realitzen utilitzant un entorn segur, un servidor basat en la tecnologia de seguretat estàndard SSL (Secure Sockets Layer). Tota la informació que ens transmeti viatja xifrada a través de la xarxa.

Així mateix les dades sobre la seva targeta de crèdit són introduïts directament a la pàgina de l'banc, en el TPV (Terminal Punt de venda de Banc) i no són introduïts ni registrats en cap servidor de LA LLUNA 1992 SL.

A l'pagar amb targeta VISA o MASTERCARD se li demanaran sempre les següents dades: el número de targeta, la data de caducitat, i un Codi de Validació que coincideix amb les tres últimes xifres del número imprès en cursiva en el revers de la seva targeta VISA o MASTERCARD, oferint, d'aquesta manera, més garanties sobre la seguretat de la transacció.

Aquesta forma de pagament és vàlida únicament a la web.

Quan l'import d'una compra hagi estat carregat fraudulentament o indegudament utilitzant el número d'una targeta de pagament, el seu titular podrà exigir la immediata anul·lació de l'càrrec. En aquest cas, les corresponents anotacions de deute i reabonament en els comptes de l'proveïdor i de l'titular s'efectuaran al més aviat.

No obstant això, si la compra ha estat efectivament realitzada pel titular de la targeta i l'exigència de devolució no és conseqüència d'haver-se exercit el dret de desistiment o de resolució i, per tant, ha exigit indegudament l'anul·lació de l'corresponent càrrec, aquell quedarà obligat enfront de lA LLUNA 1992 SL a l'rescabalament dels danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència d'aquesta anul·lació.

- Transferència Bancària

A l'seleccionar la transferència bancària rebrà, juntament amb la confirmació de la seva comanda, un e-mail amb les dades bancàries de LA LLUNA 1992 SL.

És molt important que a l'realitzar la transferència indiqui a l'assumpte el número de comanda, així com el seu nom i cognoms, i realitzi la transferència dins dels 3 dies posteriors a la data de confirmació de la comanda per poder validar-lo.

Si ho desitja, pot enviar el justificant de la transferència per fax, o per e-mail lalluna@lalluna.com. Però en qualsevol cas, no es considerarà efectiva la comanda fins que el nostre departament d'administració no tingui confirmació bancària de la transferència.

Recordar-li que el pagament s'ha de realitzar en EUROS i que totes les eventuals comissions de canvi i bancàries corren pel seu compte.

En el cas de transferències bancàries realitzades des de fora d'Espanya, és molt important que a l'ordenar la transferència comuniqui sempre al seu banc fer-se càrrec de les comissions en origen, aquelles comissions bancàries i despeses corresponents a la seva entitat. Si no és així, LA LLUNA 1992 SL podria paralitzar l'enviament de la seva comanda a l'no rebre la quantitat íntegra de la mateixa.

Les possibles comissions de canvi i bancàries corren a càrrec de client.

- Pagament Domiciliat

Si ja és client nostre i no és la seva primera compra, podeu seleccionar aquesta forma de pagament i LA LLUNA 1992 SL li passarà un càrrec per banc a el número de compte que ja ens hi fet constar per a tal efecte.

Si encara no és client nostre o és la seva primera compra, i vol fer servir aquesta modalitat de pagament, poseu-vos en contacte amb nosaltres a través del nostre e-mail: lalluna@lalluna.com o del nostre telèfon d'atenció a client.

- Contra Reemborsament

Si ho desitja podem enviar-li la seva comanda contra reemborsament, el qual abonarà a la recepció de la mateixa sense despeses per a vostè, ja que LA LLUNA 1992 SL corre amb les despeses derivades d'aquesta forma de pagament.

- PayPal

Permet enviar pagaments a Internet de forma segura i còmoda. La xarxa de PayPal es basa en la infraestructura financera existent de comptes bancaris i targetes de crèdit per crear una solució global de pagament en temps real. PayPal ofereix un servei especialment pensat per a aquells als quals no els satisfan els mecanismes de pagament tradicionals.

Més informació a PayPal. http://www.paypal.com.

Execució De la Comanda

LA LLUNA 1992 SL es compromet a lliurar la comanda en termini de 24 a 48 hores per enviaments a la Península i un termini de 3 a 5 dies a la resta de destinacions, a partir de l'endemà de la comanda.

La disponibilitat dels productes oferts per LA LLUNA 1992 SL pot variar en funció de la demanda dels clients. Malgrat que LA LLUNA 1992 SL actualitza l'estoc periòdicament, el producte sol·licitat pel client podria estar esgotat en aquest moment. En cas de no execució per indisponibilitat, LA LLUNA 1992 SL en el moment que tingui coneixement d'aquesta situació ho notificarà el client, per mitjà d'un correu electrònic. El període d'aquesta comunicació no superarà en cap cas el termini màxim de 30 dies. LA LLUNA 1992 SL podrà donar la doble opció de: subministrar a el client sense augment de preu, un producte de característiques similars o de superior qualitat, o llevat raons justificades i demostrables per LA LLUNA 1992 SL dins d'aquest mateix període abonar l'import pagat pel la comanda anul·lat. En el cas que LA LLUNA 1992 SL no realitzi aquest abonament en el termini assenyalat, el comprador podrà reclamar que se li pagui el doble de la suma deguda, sense perjudici al seu dret de ser indemnitzat.

Devolució del producte defectuós.

En el cas que el producte no es trobi en bon estat i les causes imputables a aquest, no siguin conseqüència d'client, aquest tindrà dret a la devolució del producte, informant LA LLUNA 1992 SL de l'motiu de devolució a través de qualsevol de els mitjans facilitats en les presents condicions de contractació, i sense cap cost per al client. Aquesta devolució per motiu de defecte o mal estat de l'producte no serà considerada un dret de desistiment.

LA LLUNA 1992 SL es compromet a assumir el cost de la devolució i a restituir el producte per un de nou d'acord amb condicions acceptades en el moment de la venda.

Reclamació

Si el client desitja presentar una reclamació, l'establiment de LA LLUNA 1992 SL està situat a CAN JORDANA S / N 08612, MONTMAJOR (BARCELONA) o mitjançant el correu electrònic lalluna@lalluna.com.

Jurisdicció

Així mateix, LA LLUNA 1992 SL es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts o per l'incompliment de les presents condicions.

La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència a l'respecte. LA LLUNA 1992 SL té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ PER A PARTICULARS

Informació prèvia a l'procés contractual

La present pàgina web www.lalluna.com és propietat de LA LLUNA 1992 SL amb CIF B66606591 i adreça fiscal a CAN JORDANA S / N 08612, MONTMAJOR (BARCELONA).

Les condicions generals de contractació regulen la relació de venda a distància entre LA LLUNA 1992 SL i l'usuari o client, d'acord amb les estipulacions legals, especialment, la Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre condicions generals de contractació, la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i usuaris, normativa vigent i aplicable en matèria de protecció de dades, la Llei 7/1996, de 15 de gener d'Ordenació de l'Comerç Minorista, ia la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

LA LLUNA 1992 SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en les condicions generals. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus llocs web, per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. No obstant això, LA LLUNA 1992 SL es reserva el dret d'aplicar, en determinats casos, unes condicions particulars de Contractació amb preferència a les presents Condicions Generals quan ho consideri oportú, anunciant en temps i forma oportuns.

L'objecte de la pàgina web és venda d'articles de fusta i decoració.

La durada de l'contracte quedarà vinculada al lliurament del producte sense perjudici de el dret de desistiment.

Així mateix, vostè pot subscriure a el butlletí informatiu per rebre ofertes dels referits productes o informació general que pugui ser del seu interès.

Com a usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar les condicions d'ús i aquestes condicions generals de contractació. De la mateixa manera, declara ser major d'edat i tenir la capacitat jurídica i d'obrar necessàries per a l'accés als llocs web de LA LLUNA 1992 SL i la contractació per mitjà dels mateixos.

Per adquirir els nostres productes, vostè pot dirigir-se a l'apartat corresponent de la nostra botiga online.

És requisit imprescindible que es registri com a usuari de la web per realitzar la compra en línia. Un cop es registri de manera correcta, podrà accedir a el servei de compra en línia i visualitzar els preus dels productes. Podeu accedir a l'apartat corresponent per al registre en la pròpia web.

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, LA LLUNA 1992 SL informa als usuaris que les dades personals recollides durant el procés de registre i posterior compra, seran incorporades a sistema de tractament titularitat de LA LLUNA 1992 SL, amb la finalitat de tramitar aquestes accions per part de l'professional i gestionar actuacions posteriors derivades de les mateixes. D'acord amb els drets que li confereix l'la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició a el tractament de les seves dades de caràcter personal així com de l'consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o a l'correu electrònic lalluna@lalluna.com.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-los a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

Durant el procés de compra s'haurà d'identificar amb el nom d'usuari i la contrasenya proporcionats. Aquestes dades no seran públics. Vostè es fa responsable de tractar confidencial i responsablement la identitat i contrasenya obtingudes en el registre com a client, no podent cedir-les a un altre. Pot modificar la informació registrada en qualsevol moment, en la seva àrea de client. En aquest mateix apartat vostè tindrà accés a un històric de les seves comandes, estigui només és un apartat de consulta però es permet la seva gestió, podent l'usuari eliminar aquells registres que consideri no cal visualitzar.

Finalitzat el procés de compra el client rebrà una confirmació de la mateixa per correu electrònic. És imprescindible que durant el procés de compra l'usuari indiqui un correu electrònic vàlid. Si en 24 hores des de la finalització de la comanda no rep la confirmació, poseu-vos en contacte amb LA LLUNA 1992 SL al telèfon d'atenció a client o mitjançant el correu electrònic lalluna@lalluna.com.

Tots els continguts de la web estan en Espanyol, Català, Anglès, Italià i Francès.

El client, a l'rebre el producte a la direcció de lliurament facilitada, rebrà una factura o còpia de la comanda.

Oferta i vigència

En cas d'un producte en oferta, sempre s'indicarà al costat dels seus característiques essencials, el preu d'oferta i la validesa de la mateixa.

En compliment de la normativa vigent LA LLUNA 1992 SL ofereix informació sobre tots els articles en venda, les seves característiques i preus. No obstant això, LA LLUNA 1992 SL es reserva el dret a retirar, reposar o canviar els productes que s'ofereixen a través de la seva pàgina web, mitjançant el simple canvi en el contingut de la mateixa. D'aquesta manera, els productes oferts en cada moment per la web es regiran per les condicions generals de contractació vigents en cada cas. Així mateix, l'empresa tindrà la facultat de deixar d'oferir, sense previ avís i en qualsevol moment, l'accés als productes esmentats.

Característiques essencials dels productes

Els productes oferts a la nostra botiga en línia, incorporen una fotografia i les característiques essencials de la mateixa, aquesta és la informació obtinguda de l'propi fabricant. El color del producte, observable en la fotografia no és vinculant. A les característiques s'identifica el mateix.

Garanties

LLUNA 1992 SL respon de les faltes de conformitat de tots els productes oferts a la pàgina web durant el termini de dos anys des del lliurament. LLUNA 1992 SL disposa d'un servei de postvenda. El client podrà dirigir-se a l'establiment d'LLUNA 1992 SL, a el servei de postvenda, per correu electrònic a lalluna@lalluna.com o als punts establerts pel mateix proveïdor. En cas de dubte es pot adreçar a el telèfon d'atenció a client 938.246.131 o mitjançant el correu electrònic lalluna@lalluna.com.

Preus

Tots els productes indiquen el preu de venda en euros i inclouen l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

Si fos aplicable qualsevol altre impost, així s'indicaria (IGIC o IPSI).

Despeses de lliurament i transport

LA LLUNA 1992 SL realitza enviaments a Península, Illes Balears, Illes Canàries i Europa. LA LLUNA 1992 SL cobra una quantitat de 7,50 Euros en concepte de despeses d'enviament a Península, 12 euros a Illes Balears, 16 Euros a Illes Canàries.

Quan l'import de la comanda sigui superior a 50 Euros i es tracti d'un enviament a Península no hauran costos, i per tant l'enviament serà gratuït.

Formes de pagament

El client podrà abonar l'import de la seva comanda optant per qualsevol de les següents formes. Durant el procés de compra ha d'indicar la seva elecció:

- Targeta de crèdit VISA o MASTERCARD

Totes les operacions que impliquen la transmissió de dades personals o bancàries es realitzen utilitzant un entorn segur, un servidor basat en la tecnologia de seguretat estàndard SSL (Secure Sockets Layer). Tota la informació que ens transmeti viatja xifrada a través de la xarxa.

Així mateix les dades sobre la seva targeta de crèdit són introduïts directament a la pàgina de l'banc, en el TPV (Terminal Punt de venda de Banc) i no són introduïts ni registrats en cap servidor de LA LLUNA 1992 SL.

A l'pagar amb targeta VISA o MASTERCARD se li demanaran sempre les següents dades: el número de targeta, la data de caducitat, i un Codi de Validació que coincideix amb les tres últimes xifres del número imprès en cursiva en el revers de la seva targeta VISA o MASTERCARD, oferint, d'aquesta manera, més garanties sobre la seguretat de la transacció.

Aquesta forma de pagament és vàlida únicament a la web.

Quan l'import d'una compra hagi estat carregat fraudulentament o indegudament utilitzant el número d'una targeta de pagament, el seu titular podrà exigir la immediata anul·lació de l'càrrec. En aquest cas, les corresponents anotacions de deute i reabonament en els comptes de l'proveïdor i de l'titular s'efectuaran al més aviat.

No obstant això, si la compra ha estat efectivament realitzada pel titular de la targeta i l'exigència de devolució no és conseqüència d'haver-se exercit el dret de desistiment o de resolució i, per tant, ha exigit indegudament l'anul·lació de l'corresponent càrrec, aquell quedarà obligat enfront de lA LLUNA 1992 SL a l'rescabalament dels danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència d'aquesta anul·lació.

- Transferència Bancària

A l'seleccionar la transferència bancària rebrà, juntament amb la confirmació de la seva comanda, un e-mail amb les dades bancàries de LA LLUNA 1992 SL.

És molt important que a l'realitzar la transferència indiqui a l'assumpte el número de comanda, així com el seu nom i cognoms, i realitzi la transferència dins dels 3 dies posteriors a la data de confirmació de la comanda per poder validar-lo.

Si ho desitja, pot enviar el justificant de la transferència per fax, o per e-mail lalluna@lalluna.com. Però en qualsevol cas, no es considerarà efectiva la comanda fins que el nostre departament d'administració no tingui confirmació bancària de la transferència.

Recordar-li que el pagament s'ha de realitzar en EUROS i que totes les eventuals comissions de canvi i bancàries corren pel seu compte.

En el cas de transferències bancàries realitzades des de fora d'Espanya, és molt important que a l'ordenar la transferència comuniqui sempre al seu banc fer-se càrrec de les comissions en origen, aquelles comissions bancàries i despeses corresponents a la seva entitat. Si no és així, LA LLUNA 1992 SL podria paralitzar l'enviament de la seva comanda a l'no rebre la quantitat íntegra de la mateixa.

Les possibles comissions de canvi i bancàries corren a càrrec de client.

- Pagament Domiciliat

Si ja és client nostre i no és la seva primera compra, podeu seleccionar aquesta forma de pagament i LA LLUNA 1992 SL li passarà un càrrec per banc a el número de compte que ja ens hi fet constar per a tal efecte.

Si encara no és client nostre o és la seva primera compra, i vol fer servir aquesta modalitat de pagament, poseu-vos en contacte amb nosaltres a través del nostre e-mail: lalluna@lalluna.com o del nostre telèfon d'atenció a client.

- Contra Reemborsament

Si ho desitja podem enviar-li la seva comanda contra reemborsament, el qual abonarà a la recepció de la mateixa sense despeses per a vostè, ja que LA LLUNA 1992 SL corre amb les despeses derivades d'aquesta forma de pagament.

- PayPal

Permet enviar pagaments a Internet de forma segura i còmoda. La xarxa de PayPal es basa en la infraestructura financera existent de comptes bancaris i targetes de crèdit per crear una solució global de pagament en temps real. PayPal ofereix un servei especialment pensat per a aquells als quals no els satisfan els mecanismes de pagament tradicionals.

Més informació a PayPal. http://www.paypal.com.

Execució De la Comanda

LA LLUNA 1992 SL es compromet a lliurar la comanda en termini de 24 a 48 hores per enviaments a la Península i un termini de 3 a 5 dies a la resta de destinacions, a partir de l'endemà de la comanda.

La disponibilitat dels productes oferts per LA LLUNA 1992 SL pot variar en funció de la demanda dels clients. Malgrat que LA LLUNA 1992 SL actualitza l'estoc periòdicament, el producte sol·licitat pel client podria estar esgotat en aquest moment. En cas de no execució per indisponibilitat, LA LLUNA 1992 SL en el moment que tingui coneixement d'aquesta situació ho notificarà el client, per mitjà d'un correu electrònic. El període d'aquesta comunicació no superarà en cap cas el termini màxim de 30 dies. LA LLUNA 1992 SL podrà donar la doble opció de: subministrar a el client sense augment de preu, un producte de característiques similars o de superior qualitat, o llevat raons justificades i demostrables per LA LLUNA 1992 SL dins d'aquest mateix període abonar l'import pagat pel la comanda anul·lat. En el cas que LA LLUNA 1992 SL no realitzi aquest abonament en el termini assenyalat, el comprador podrà reclamar que se li pagui el doble de la suma deguda, sense perjudici al seu dret de ser indemnitzat.

Dret de desistiment, devolucions i reclamacions

El comprador disposa d'un termini de catorze dies naturals per a desistir, a partir del dia que el client rebi el producte, sense cap penalització i sense indicació dels motius.

L'exercici de el dret de desistiment s'ha de fer mitjançant notificació a través comunicació telefònica a 938 246 131, dirigint-se a l'correu electrònic lalluna@lalluna.com, remetent el seu escrit a la nostra adreça postal CAN JORDANA S / N 08612, MONTMAJOR (BARCELONA), o bé a través del formulari de desistiment.

Segons el que estableix l'article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i usuaris, els subministraments de serveis o béns confeccionat conforme a les especificacions de l' consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, estan exempts de desistiment.

La devolució

El client haurà de retornar o lliurar directament el producte a LA LLUNA 1992 SL, a l'adreça CAN JORDANA S / N 08612, MONTMAJOR (BARCELONA), sense cap demora indeguda, i en tot cas en un termini màxim de catorze dies naturals a partir de la data en què es formalitzi el dret de desistiment de l'contracte. S'entén complert el termini si el client efectua la devolució del producte abans de la finalització de l'termini.

El client es farà càrrec dels costos de devolució del producte.

En tot cas, els productes a retornar hauran d'estar en perfectes condicions, sense usar i en el seu embalatge original. Es prega, per tant, que per evitar problemes en el transport, s'asseguri que el paquet va degudament protegit i precintat. Un cop rebut / s, chequearemos seu estat. En el moment en que comprovem que tant el / s article / s, com els possibles components, accessoris, obsequis promocionals i documentació, estiguin complets i en perfectes condicions, procedirem a tornar els diners abonat.

Reemborsament de l'pagament

El reemborsament de les quantitats rebudes pel client es realitzarà utilitzant els mateixos mitjans de pagament utilitzats pel client, sempre que no s'hagi disposat el contrari.

LA LLUNA 1992 SL podrà retenir el reemborsament fins haver rebut el producte, motiu de desistiment, o fins que el client lliuri justificant de devolució de la mateixa, segons que condició es compleixi primer.

En cas de retard injustificat per part de LA LLUNA 1992 SL, respecte a la devolució de les sumes abonades, el client podrà reclamar el doble de les sumes pagades, sense perjudici de el dret de ser indemnitzat pels danys i perjudicis soferts en els quals excedeixi d'aquesta quantitat.

Devolució del producte defectuós.

En el cas que el producte no es trobi en bon estat i les causes imputables a aquest, no siguin conseqüència d'client, aquest tindrà dret a la devolució del producte, informant LA LLUNA 1992 SL de l'motiu de devolució a través de qualsevol de els mitjans facilitats en les presents condicions de contractació, i sense cap cost per al client. Aquesta devolució per motiu de defecte o mal estat de l'producte no serà considerada un dret de desistiment.

LA LLUNA 1992 SL es compromet a assumir el cost de la devolució i a restituir el producte per un de nou d'acord amb condicions acceptades en el moment de la venda.

Si el client desitja presentar una reclamació, l'establiment de LA LLUNA 1992 SL està situat a CAN JORDANA S / N 08612, MONTMAJOR (BARCELONA) o mitjançant el correu electrònic lalluna@lalluna.com.

Jurisdicció

Així mateix, LA LLUNA 1992 SL es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts o per l'incompliment de les presents condicions.

La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència a l'respecte. LA LLUNA 1992 SL té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.

Menu

Settings